IVECO Schouten

Onderhoud & Service

Maak direct een afspraak

CNG-tankkeuringen

Schouten is specialist in bedrijfswagens en vrachtwagens met aardgas als brandstof. Om het volledige onderhoud- en keuringspakket uit te kunnen voeren is Schouten door het KIWA gecertificeerd om CNG-tanks van bedrijfsvoertuigen te inspecteren en te keuren. De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) heeft het KIWA aangesteld als certificeringspartij voor het uitvoeren van de tankkeuringen en inspecties. Schouten is door KIWA gecertificeerd om deze keuringen volgens de normen die de Europese Commissie stelt uit te voeren.

Ga direct naar: ‘Waarom, wanneer en waar keuren?‘ – ‘Inhoud CNG-tankkeuring‘ – ‘Kosten CNG-tankkeuring‘ – ‘Schouten en CNG/LNG

 

Waarom, wanneer en waar keuren?

Elke CNG-tank dient ten minste elke 48 maanden gekeurd te worden. Bespaar tijd en laat de keuring tegelijk plaatsvinden met uw APK-keuring of onderhoudsbeurt. Schouten heeft de beschikking over 10 vestigingen met werkplaats. Op al deze locaties zijn gecertificeerde monteurs werkzaam en zijn alle benodigde middelen aanwezig om de inspecties en keuringen volgens de normen van het KIWA uit te voeren.

Maak een afspraak

 

Wanneer wij constateren dat één of meerdere CNG-tanks (binnenkort) gekeurd dienen te worden als het voertuig bij ons in de werkplaats staat, dan zullen wij u altijd een voorstel doen om dit gelijk uit te voeren. Schouten biedt ook de mogelijkheid voor het inspecteren en keuren van aardgastanks op locatie. U moet er dan wel rekening mee houden dat er een afspraak op één van onze vestigingen moet worden gemaakt wanneer er een gebrek niet op locatie kan worden gerepareerd.

Waarom CNG-tankkeuring & Wetgeving
In Reglement nr. 110 van de Europese Commissie en de Verenigde Naties zijn de uniforme voorschriften vastgesteld voor de keuring van de tanks in voertuigen die CNG als brandstof verbruiken. In Artikel 4.1.4 van bijlage 3 van dit reglement is bepaald dat elke CNG-tank ten minste om de 48 maanden na de datum van ingebruikname ervan in het voertuig visueel moet worden gekeurd om tekenen van uitwendige schade en slijtage op te sporen. Dit geldt ook voor oppervlakken onder de steunbeugels en achter afdekplaten. Deze verplichting geldt ook wanneer een CNG-tank opnieuw wordt geïnstalleerd. De keuring dient door een bevoegde organisatie aangewezen door de regelgevende instantie te worden uitgevoerd. In de Staatscourant van 23 oktober 2012 zijn de hierop van toepassing zijnde passage opgenomen. Download het hier.

 

Inhoud CNG-tankkeuring

De (her)keuring van de CNG-tanks van een bedrijfsvoertuig bestaat uit een aantal handelingen. Naast een visuele inspectie van de gehele tank wordt er een meting gedaan of de tank en de aansluitingen volledig lekvrij zijn. De staat van het composiet en het staal (mogelijk glasvezel) wordt getoetst. Ook is de controle van de bevestigingsmiddelen waarmee de tank is gemonteerd onderdeel van de keuring.

Wanneer de CNG-tank door de inspecteur zijn goedgekeurd, wordt de tank voorzien van een wettelijk verplichte inspectiesticker. Op deze sticker staat de datum waarop de keuring van de tank verloopt en is het nummer van het bijbehorende keuringsrapport te vinden.

 • Verwijdering van eventuele beschermplaten
 • Visuele inspectie
 • Controle van aansluitingen
 • Meten op eventuele lekkages
 • Toetsing van composiet en staal
 • Controle van bevestigingsmiddelen
 • Plaatsing van wettelijk verplichte inspectiesticker na goedkeuring
 • Opstellen van keuringsrapport

Wanneer er tijdens de keuring een (toekomstig) gebrek wordt geconstateerd zal er met u contact worden opgenomen over de eventueel uit te voeren werkzaamheden.

Klik hier om een afspraak te maken op één van onze 11 vestigingen.

Kosten CNG-tankkeuring

De kosten voor het keuren van een of meerdere CNG/LNG-tanks worden in onderstaande tabel weergegeven. Het aantal gastanks dat op het voertuig aanwezig is, is hierin leidend. Naast de weergegeven keuringskosten moet u rekening houden met eventuele extra kosten voor het verwijderen en terugplaatsen van bescherming, kappen en andere mogelijke opbouw om zo de keuring op een juiste wijze uit te kunnen voeren. Voor deze extra werkzaamheden wordt een uurtarief van € 78,12 gehanteerd.

1 Tank € 89,50
2 Tanks € 179,00
3 Tanks € 268,50
4 Tanks € 358,00
5 Tanks € 436,50
6 Tanks € 515,00
7 Tanks € 593,50
8 Tanks € 672,00
Iedere tank vanaf de 9e tank € 67,00

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Schouten en CNG/LNG

IVECO-dealer Schouten is specialist in bedrijfswagens en vrachtwagens met aardgas als brandstof. CNG (gecomprimeerd aardgas) wordt voornamelijk ingezet als brandstof voor kleinere bestelwagens en huisvuilwagens. LNG (vloeibaar aardgas) wordt voornamelijk gebruikt voor trekker-opleggercombinaties.

De ontwikkeling van aardgas in de transportsector heeft in de laatste vijf jaar een vlucht genomen. Dit is onder andere het gevolg van het toenemend aantal CNG en LNG-tankstations in Nederland. Schouten en dochteronderneming Rolande LNG hebben in de ontwikkeling van de gasvoertuigen en de tankstations een grote bijdrage geleverd. Jarenlange kennis en ervaring is dus in huis om deze voertuigen en componenten kundig te inspecteren en onderhouden.

Vind uw vestiging

 


Werkplaatsafspraak

 • Wij gaan te allen tijde discreet met uw persoonlijke gegevens om. U kunt hierover meer lezen in ons privacybeleid.
 • Deze website wordt beveiligd met reCAPTCHA. De Google privacy policy en algemene voorwaarden zijn van toepassing.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.